Tillsammans med våra gäster på Norra Vallgatan 70 i Malmö firade vi Rosenvingehusets 475 års jubileum den 20 aug.

Vår hedersgäst stadsantikvarie Anders Reisnert, inledde med att på ett sedvanligt underhållande och inspirerande sätt visa runt och berätta husets och tidens historia.

Ute på gården spelade Ensemble Mare Balticum upp till mingelfest. Mat och musik gick i tidens tecken, renässans och 1500-tal. Vår Jubileumsfest i Anne Pedersdatters anda var riktigt välbesökt, med ett 50-tal gäster.