Den 7 Nov -07 skrev vi avtal med familjerna Hain och Werner ang övertagande av fastigheten Jörgen Kock 3. JK3 ligger centralt placerad i Gamla Staden av Malmö.

Byggnader och dess hyresgäster stämmer väl in i vårt tidigare fastighetsbestånd. Den kringbyggda fastigheten som rymmer ca 2000 kvm, ligger med adress Norra Vallgatan 70 (Beijerska huset) samt Västergatan 5 (Rosenvingehuset).

För oss är det ett privilegium att få förvalta dessa byggnader, med anor så långt tillbaka som till år 1534. Tillträde är planerad till 27 dec -07.