Totalombyggnaden av det gamla Cirkus huset har pågått under närmre 10 månader. Det visade sig dock vara betydligt mer komplicerat och segdraget än vad vi förväntat, vilket inneburit att våra kostnadsbudgetar har överskridits med råge. Lagom till sommaren blev de nya rummen till Hotell Viking iordningställda. Cirkus hela butiksplan blev klart för nyöppning i mitten av april.

Det innebär att hotellet nu kan erbjuda 3 nya rum +1 svit i butikens gamla lagerytor, på ovanvåningen och vinden. Hotell Viking har därmed nu 49 gästrum.
Samtidigt har hotellet expanderat i den yta som tidigare varit bl a skobutik. Vilket innebär ännu bättre utrymme och servering för hotellets gäster. Lobbyn får en öppnare atmosfär och standarden höjs ytterligare på Hotell Viking, genom dessa nya ytor.

Exteriört har ombyggnaden medfört att vi till stora delar kunnat frilägga och restaurera husets ursprungliga korsvirke daterat till ca år 1770-80. Även de gamla takpannorna har behållits, lagts på plats efter att takstol och undertak har ersatts med nytt material. Den röda putsade fasaden mot gatan har målats med en snarlik färg som den befintliga innan renovering, friser har lyfts fram i en varmgrå kulör.