Vår projektering av den västra vindsdelen i Rosenvingehuset, som påbörjades i början av juli, är nu färdigställd.
Nykonstruktionen har kunnat genomföras med byggnation av ett hus i huset. Specialkonstruerade glaspartier har ställts på den befintliga takstolen. Glasväggar och tak har därmed anlagts på ett mycket skonsamt sätt i den känsliga byggnadsmiljön.

Husets unika takstol och murningar från år 1534 har lyfts fram på ett för alla parter mycket tillfredsställande sätt, samtidigt som där skapats en fullständigt unik plats för möten och kontorsmiljö.
Leverantörer har varit Hoff Entreprenad, Fasad Glas, Elsnabben, Arildssons rör, RC Måleri, Hellbergs Snickeri, Special Tec mfl mfl.

Hyresgäst sedan den 1 december är Zitha Consulting AB som bl a driver verksamheten Wacht&TRoy AB. Den 8e december invigdes lokalen med ett lyckat kund-event för ett stort antal gäster.