Den 1 november 2012 tillträdde vi fastigheten Bastionen 1. Denna inrymde tidigare Hovrätten för Skåne och Blekinge. Sedan utflyttning för drygt fyra år sedan har huset varit tomställt. Vi köpte fastigheten från Niam Fond 4, vilka genom en paketuppgörelse med Vasakronan fick tillgång till fastigheten i oktober 2008.

Fastigheten uppfördes åren 1916-17 på uppdrag av Malmö Stad. Husets arkitekt var Ivar Callmander från Stockholm.

Nya hyresgäster kommer att bli Maria och Mikael Strinnhed, de kommer att använda byggnader och parkmark för affärsområdena; konferens, skiljeförfarande, kontorshotell samt eventarrangemang. Projektnamn "HIGH COURT". Tanken är att erbjuda kunderna i Malmö en anläggning med bästa tänkbara kvalité och service.
Maria är i nuläget konferens- samt marknadschef för motsvarande verksamhet i Stockholm www.7a.se
Mikael har många strängar på sin lyra, bl a som mycket uppskattad fotograf www.strinnhed.se

Vår gemensamma plan är att kunna öppna upp huset igen för aktiviteter under maj månad 2013.