Om Albertina Park

Arkitekterna Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen ritar 1965 en kontorsbyggnad där den stora volymen med entréparti vetter mot Storgatan och de lägre sidobyggnaderna med underordnad karaktär följer de parallella tvärgatorna. Byggnaden är uppförd i fem våningar där den översta våningen är indragen för att ge plats åt en större takterass med ett skärmtak som ger volymen ett distinkt avslut. Fasaderna består av ett konsekvent upprepat rutmönster i mörkbrunt tegeloch kraftigt indragna fönster som förstärker skuggverkan och djupet i fasaden. En stadigt teglad och utskjuten sockel bär upp fasaden. Entrén är framskjuten till norra hörnet och markeras av ett skärmtak. (text från boken Arkitektur i Landskrona)

Byggnadsår 1967 Arkitekt Bengt Blasberg & Henrik Jais-Nielsen Byggherre Supra  
Placeholder in case of loading failure