Om Bastionen Gamla Hovrätten

Flyttningen av hovrätten från Kristianstad till Malmö var anledningen till tävlingen om en ny hovrättsbyggnad. Uppdraget gick till Stockholmsarkitekten Ivar Callmander, trots att hans förslag inte segrade. Callmanders tävlingsförslag speglade väl den rådande tidsandan med ideal från den svenska stormaktstiden och ett avståndstagande från stileklekticism och utländska förebilder. Hovrätten med sitt stora valmade tak, symmetriska fasad med hörnkedjor i sandsten och en grov rusticerad portal anknyter tydligt till de nationalromantiska idealen med förespråkande av äkta material i fasaderna. Byggnaden kritiserades dock för att inte tillräckligt anknyta till lokala traditioner. Även interiören anknyter till nationalromantiska ideal med sitt kärva uttryck med kryssvalv, bjälktak och ljusputsade väggar med kalkmålningar. 1956 utökades huset med en tillbyggnad mot kanalen. Samtidigt inreddes vinden och försågs med takkupor. Hovrätten är byggnadsminne. (text hämtad från "Guide till Malmös arkitektur")
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten den 1 november 2012, ägs via bolaget I Callmander AB.

Byggår 1917 Arkitekt Ivar Callmander Byggherre Malmö Stad Lokalyta 3600 m² Hyresgäst http://www.highcourt.se   Fastigheten har ett unikt läge gränsande till Malmö Live, Kungsparken och kanalen, med gångavstånd till centrum, Malmö Centralstation och Citytunneln. Den parkliknande tomten som omfattar 5.230 kvm, innehåller förutom gräs- och planteringsytor även anordnade parkeringsplatser. Vår hyresgäst, HC Meetings AB, som disponerar hela fastigheten driver sedan år 2013 Konferens- och Eventverksamhet samt Kontorshotell i huset.
Placeholder in case of loading failure