Om Beijerska huset

Bostadshus i tre våningar, med butiker i botten-våningen, var typiska för borgerskapets byggnadsskick under slutet av 1870-talet. Det palatsliknande Beijerska huset, med ett representativt läge utmed Norra Vallgatan, ritades av Helgo Zettervall. Han var under senare delen av 1800-talet en av Sveriges ledande arkitekter - en mästare på historiska stilarter, ofta med personlig tolkning. Han hämtade inspiration från senrenässansens franska slottsarkitektur, vilket kommer till uttryck i den symmetriskt ljusputsade fasaden med hörnpartier markerade av två pilasterprydda hörn-risaliter. De tidigare rikt utsmyckade balkongerna på andra och tredje våningen togs bort när huset kontoriserades 1919.

Byggnaden har integrerats med det drygt 300 år äldre Rosenvingehuset med fasad mot Västergatan och var mellan 1917-2014 huvudkontor för G & L Beijer. Beijerska huset är byggnadsminne sedan 1993. (text hämtad från "Guide till Malmös arkitektur")
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 27 december 2007, ägs via bolaget Anne Pedersdatter AB.

Byggår 1872 Arkitekt Helgo Zettervall Byggherre Gustav Adolf Hedman Lokalyta 1350 m² Ytfördelning 88 - 350 kvm   Hyresgästerna disponerar en kringbyggd gård tillsammans med Rosenvingehuset. Gården pryds av det exotiska trädet Ginko Biloba, vars lövliknande barr fälls när det börjar bli vinter. I Kina och Japan är trädet heligt.
Placeholder in case of loading failure