Om Gathuset

En enplansbyggnad i ljusgul puts från 1853 med ett högrest sadeltak som reser över halva byggnaden. Andra halvan inåt gården är omgjord till takterass.
(Texter är hämtade från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 juli 2010, ägs via bolaget Kullen Västra 45 i Helsingborg AB.

Byggår: 1853 Verksamhet Holy Greens Hemsida https://www.holygreens.se  
Placeholder in case of loading failure