Om Cirkushuset

Byggnaden tillkom sannolikt i slutet av 1700-talet, men byggdes om till nuvarande storlek 1926 efter ritningar av Alfred Arvidsson. I byggnaden fanns under många år ett skomakeri som bl a vår konung Gustav VI Adolf anlitade var sommar.
År 2012 färdigställdes en omfattande restaurering av huset. Fasad samt tak restaurerades , samtidigt som interiören av huset byggdes om, dels butiksytan och det tidigare lagret på våning 2 o 3 blev nya hotellrum samt svit. Exteriört har ombyggnaden medfört att vi till stora delar kunnat frilägga originalfasaden och restaurera husets ursprungliga korsvirke daterat till ca år 1770-80. Även de gamla takpannorna har behållits, kompletterats o lagts på plats efter att takstol och undertak har ersatts med nytt material. Fönster har kopierats (i olika storlekar) samt behandlats med linolja i ursprungsfärg. Den röda putsade fasaden mot gatan har målats med en snarlik färg som den befintliga innan renovering, friser har lyfts fram i en varmgrå kulör.
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 juli 2010, ägs via bolaget Kullen Västra 45 i Helsingborg AB.

Byggår: Slutet av 1700-talet Totalrenovering: 2012 Arkitekt: Dan Rahmqvist Verksamhet: Klädbutik, 3 hotellrum och en svit.  
Placeholder in case of loading failure