Om Fyrkanten 09

Ljusputsad byggnad i klassiserande stil med kvaderstensmarkeringar i putsen. Hörnet markeras av en tornkropp med välvt kupoltak med röd, falsad plåt. Byggnadens fasad är oförändrad från byggnadstillfället, frånsett balkongerna mot parken som förenklades 1951. Putskvalitet o detaljer samt formen av listverk, konsoler, fönsterbågar mm är tidstypiska och bidrar till byggnadens representativitet. (Texten hämtad från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram.)

Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 juni 2002, ägs via bolaget Gustavssons Fastighetsförvaltning i Syd AB.

Byggår 1882 Totalrenovering 1984 Arkitekt Frans A Lundgren Byggherre byggmästare Johan Anders Sjögren Antal lägenheter 5 Fördelning 1 - 4 rok Antal lokaler 5 Lokalyta 395 m² Ytfördelning 30 - 200 kvm   Hyresgästerna disponerar en kringbyggd gård tillsammans med Fyrkanten 12.
Placeholder in case of loading failure