Om Fyrkanten 12

Byggnaden är samtida med grannfastigheten Fyrkanten 9 i hörnet, men något friare i sin klassicism. Huvuddelen av fasaden är oputsad med synligt rött tegel i kryssband, bottenvåning är putsad i grått och bandrusticerad. De yttre fönsteraxlarna är något framskjutna och markeras ytterligare av krönande frontespiser ovanför taklisten. Byggnaden ingår i en sammanhållen miljö med 1880-tals hus som nästan samtliga är nära nog oförändrade sedan nybyggnadstillfället.(Texten hämtad från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 juni 2002, ägs via bolaget Gustavssons Fastighetsförvaltning i Syd AB.

Byggår 1882 Totalrenovering 1985 Arkitekt Mauritz Frohm Byggherre byggmästare Johan Anders Sjögren Antal lägenheter: 3 Fördelning: 6 rok Antal lokaler: 1 Lokalyta: 140 m²   Hyresgästerna disponerar en kringbyggd gård tillsammans med Fyrkanten 9.
Placeholder in case of loading failure