Om Fyrkanten 16

Klassiserande byggnad i nyrenässans. Det var den första byggnaden i kvarteret i denna ståndsmässiga stil och skala. Fyra våningar med ljusgul, bandrusticerad puts, bottenvåningen är kvaderrusticerad i högrelief. Typiskt klassiserande putsdetaljer som festonger, pilastrar, konsoler och balkonger understryker symmetrin och den klassiska ordningen. 1981 gjordes inre ombyggnader och vinden inreddes. (Texten hämtad från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram.)

Tillhörande fastigheten finns ett gårdshus omfattande 190 kvm, vilket ursprungligen innehöll stallar samt magasin. Detta innehåller numera ett modernt kontor med möjlighet till övernattning.

Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 juni 2002, ägs via bolaget Gustavssons Fastighetsförvaltning i Syd AB.

Byggår: 1878 Totalrenovering: 1981 Arkitekt: Mauritz Frohm Byggherre: fabriksidkare Carl Georg Lundborg Antal lokaler: 7 Lokalyta: 1132 m² Ytfördelning: 60 - 202 m²   Fastighetens hyresgäster disponerar en kringbyggd gårdsmiljö.
Placeholder in case of loading failure