Om Fyrkanten 18

En av de äldsta byggnaderna längs Södergatan. Den är förhållandevis oförändrad. Bottenvåning är ljust putsad medan ovanvåningen är i rött tegel. Artikulering inskränker sig till en mittplacerad portik och profilerande kornischer ovanför fönstren. Bottenvåningens fönster förstorades 1913. 1974 revs alla gårdsbyggnader i samband med bygget av Fyrkanten 15. De återuppfördes sedan kring en något förminskad gård.(Texten hämtad från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram)

I oktober 2007 färdigställdes en genomgripande renovering och omställning av fastighetens ytor och interiörer.

Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 juni 2002, ägs via bolaget Gustavssons Fastighetsförvaltning i Syd AB.

Byggår 1877 Ombyggnad 1979 Totalrenovering 2019-20 Arkitekt Mauritz Frohm Byggherre murarmästare Jacob Hansen Lokalyta 1324 m² Hyresgäst NTI Vetenskapsgymnasiet  
Placeholder in case of loading failure