Om Gatuhuset

Fastigheten består av två byggnader. Mariagatan 10 är den äldre och lägre av dem. Byggnaden är i två våningar och mansardvåning. Fasaden ä putsad i blått och artikuleringen är enkel i form av profilerade våningsband och fönsteromfattningar. Mansardtaket - som inte är ursprungligt utan byggdes på 1898 - är klätt med svart falsad plåt. Därefter har endast måttliga förändringar ägt rum. Bottenvåningens fönsteröppningar är ursprungliga. Baksidan är spritputsad.

(text från Helsingborgs Stadskärna Bevarande-program)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten den 2 maj 2018

Byggnadsår 1878 Arkitekt Mauritz Frohm  
Placeholder in case of loading failure