Om Hotellet

Fastigheten uppfördes i samband med Tycho Brahe-platsens upprustning och nygestaltning på 1920-talet. Byggnaden är uppförd i gulflammigt tegel med strukna fogar och putsad bottenvåning. Det valmade sadeltaket har en lätt svängd takkontur. Det är täckt med gulflammigt taktegel. Större fönster sattes in på bottenvåningen 1933, och två dörrar togs upp, annars har inget förändrats exteriört. 1968 inreddes huset till sjömanshotell, men nu fungerar det som vanligt hotell. (Texten är hämtad från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram)
Vårt tillträde inleddes med ett större renoverings-arbete av Hotell Viking (tidigare Hotell Vega) tillsammans med förre operatören Per-Arne Hubinette. Denna innefattade bl a uppfräschning och ombyggnad av badrum samtidigt som flera nya rum tillfördes.
Den 1 juni 2014 övertogs den operativa driften av Kjell & Karin Jakobsson med fortsatt uppfräschning. Tillsammans med oss har de nu även tillfört kvällsrestaurangen V BISTRO till verksamheten. Uppgraderingen av utrymmen har kontinuerligt fortsatt. Hösten 2016 skedde en namnändring till V HOTEL HELSINGBORG. Hotellet tillhör Helsingborgs allra populäraste stamställen.

Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 juli 2010, ägs via bolaget Kullen Västra 45 i Helsingborg AB.

Byggår: 1928 Arkitekt: Gustaf W Widmark Byggherre: fabrikör Martin Cederwall Verksamhet: Hotell & Restaurang  
Placeholder in case of loading failure