Om Kärnan Södra 8

Egentligen två byggnader, gatuhuset vid Södra Storgatan från 1813 och längan mot Billeplatsen från 1882. Gatuhuset uppfördes som bostadshus men 1823 etablerades här ett apotek. Huset är uppfört i tegel med putsade och vitmålade fasader, kvaderindelade på bottenvåningen och slätputsad ovanför. Sockeln är grå och spritputsad. Taket är av mansardtyp, täckt med gulflammiga tegelpannor. Artikuleringen består främst av listverk och fönsteromfattningar samt en markerad portal med bruten fronton. Längan mot Billeplatsen uppfördes bl a för att ge mer plats åt apoteket som behövde större laboratorieutrymme. Den ritades av Mauritz Frohm och putsades i överensstämmelse med gatuhuset. Gårdsfasaderna är oputsade och är murade med brunrött tegel. Längan är obetydligt förändrad sedan ursprungsåret bortsett från färgsättningen som varit mörkare. Gatuhusets fasad förändrades 1882 då ny puts lades på efter Frohms ritningar. I samband med att apoteket flyttade till det nybyggda sjukhuset 1975 flyttades inredningen av apoteket Kärnan till friluftsmuseet Fredriksdal. 1997-98 restaurerades byggnaden då bl a fönster återställdes till ursprungligt utförande. Numera huserar ett antal kontor i fastigheten. Huset blev byggnadsminne 1967.
(Texten hämtad från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram)
Kuriosa: När kronprins Oskar besökte Helsingborg 1822 anordnades en stor fest till hans ära i husets andra våning.
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 augusti 2015, ägs via bolaget Billeplatsen Fastighets AB.

Byggår: 1813 / 1882 Arkitekt: okänd / Mauritz Frohm Byggmästare: okänd Byggherre: färgerifaktor Hans Petter Hissing  
Placeholder in case of loading failure