Om Minerva 19

Byggnaden uppfördes 1845 som Helsingborgs lärdomsskola. 1858 ändrades skolan till högre elementarläroverk. När en ny läroverksbyggnad stod färdig vid Bergaliden 1863 flyttade istället folkskolan in, och byggnaden kallades sedan Centralskolan eller Stora skolhuset fram till seklets slut. Carl Georg Brunius, professor i grekiska i Lund, ritade byggnaden och gav den tydliga medeltida drag. Fasaderna är murade med gult tegel i kryssförband, frisen längs våningsband och takfot murade med rött tegel. 1908 flyttade Helsingborgs museum in i byggnaden. På bakgården finns en fristående byggnad som uppfördes som gymnastikbyggnad samtidigt som skolhuset i samma tegel men i enklare utförande. Under museitiden användes den för utställning av uppstoppade djur. 1944 försågs den med en trappa med inskriptionen "JMH 1791". Trappan hämtades från en byggnad vid Långvinkelsbacken, som revs. Tillbyggt till skolhuset finns en flygel på gården från 1915, ritad av arkitektfirman Lewerentz & Stubelius, med imiterande korsvirke i fasaden och stora småspröjsade fönster. Sigurd Lewerentz blev sedermera en av 1900-talets stora förgrundsgestalter inom svensk arkitektur. Från 1997 fungerade byggnaden som kontor för kommunala verksamheter. Sedan 2007 finns en förskola inrättad i byggnaden. Huvudbyggnaden blev byggnadsminne 1967, flygeln och gårdshuset byggnadsminnes-förklarades 1997.
(Texten hämtad från Helsingborgs Stadskärna bevarandeprogram)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 augusti 2015, ägs via bolaget C.G.Brunius Fastighets AB.

Byggår: 1845 / 1915 Arkitekt: Carl Georg Brunius / Sigurd Lewerentz Byggmästare: okänd Byggherre: Helsingborgs stad Verksamhet: Förskola  
Placeholder in case of loading failure