Om Puben


Huset är liksom grannhuset ritat av Mauritz Frohm och uppfört i samma återhållsamma klassiserande stil, men med en tredje våning och vind ovanpå. Fasaden är putsad i grönt och har en rik putsdekor i form av profilerade våningsband med putsspeglar, fönsterkornischer och anöra listverk. Det avfasade hörnet markeras av ursprungliga smidesjärns- balkonger. Därunder låg huvudentren till det som ursprungligen var Hotel Garni.

(text från Helsingborgs Stadskärna Bevarande-program)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten den 2 maj 2018

Byggnadsår 1882-83 Arkitekt Mauritz Frohm  
Placeholder in case of loading failure