Om Rosenvingehuset

Rosenvingehuset är en av de allra tidigaste renässansbyggnaderna i Skandinavien och representant för en borgerlig stadsarkitektur som ur flera aspekter är unik i norra Europa. Byggherren Anne Pedersdatter var änka efter Christian 2:s skrivare Mogens Jensen Rosenvinge, därav husets namn. Byggnaden är uppförd som ett parhus med två spegelvända lägenheter i två plan. Byggnadsstilen är delvis präglad av den nederländska renässansen men i ett mycket stramt och enkelt utförande. Den tidigare placeringen av ovanvåningens fönster kan avläsas i fasaden mot Västergatan. Som ett jämnt pärlband av glas över ett kritstensband, vittnar de om beställarens förtjusning för symmetri. Kontrasterna mot de rika interiöra dekorationerna med gråtonsmålerier och papperstapeter - Nordens äldsta bevarade - är slående. Byggnaden hade trappgavlar med nio tinnar i varje gavel, vilka avlägsnades 1815, då huset genomgick en större ombyggnad och fick sin nuvarande fönsterindelning inpassad i empirdräkt. Fasaderna återställdes i sitt 1500-talsskick i mitten av 1900-talet, mot gården återställdes då även fönsterindelningen i sitt originalskick. Rosenvingehuset är byggnadsminne sedan 1993. (texten är hämtad från "Guide till Malmös arkitektur")
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 27 november 2007, ägs via bolaget Anne Pedersdatter AB.

Byggår 1534 Arkitekt okänd Byggherre Anne Pedersdatter-Rosenvinge Antal lokaler 7 Lokalyta 650 m² Ytfördelning 32-145 m²   Hyresgästerna disponerar en kringbyggd gård tillsammans med Beijerska huset. Gården pryds av det exotiska trädet Ginko Biloba, vars lövliknande barr fälls när det börjar bli vinter. I Kina och Japan är trädet heligt.
Placeholder in case of loading failure