Om Sankt Mikael 19

Fastigheten har en u-formad byggnad i fyra våningar samt källar- och vindsplan. Sockel och portalomfattningar är utförda i råhuggen sten och fasaden klädd med tegel. Fönster och dörrar samt frontespisen har svängd överdel med putsomfattningar i Jugendstil.

Byggnaden har franska balkongräcken i svart smide på andra och tredje våningen som ersatt tidigare utskjutande balkonger. Byggnaden har tidtypiska framträdande drag av jugend och är uppförd 1904. Byggnaden ritades av Oscar Hägg (1870-1959) som var en av jugendepokens mest framstående arkitekter.

Byggår 1904 Arkitekt Oscar Hägg Byggherre Sven Nilsson Lokalyta 2.250 kvm Hyresgäst Lunds Universitet  
Placeholder in case of loading failure