Om Skjortfabriken

Den väl bevarade fabriksbyggnaden, en av få industribyggnader i centrum, har tre våningar mot gatan. Den kraftiga höjdskillnaden ger, till en del, en hög källarvåning. Den näst intill lodräta mansarden ger också en väl tilltagen inredd vind. De stora fönstren gav bra ljusinsläpp i exempelvis sysalarna. Anläggningen uppfördes 1911 och var i bruk till 1967. Den är en av Alfred Hellerströms få industribyggnader.
Skjortfabriken är uppförd i rödbrunt förbländertegel. Sockelvåningen och första våningen är utförda i släthuggen granit.
Innergården i den U-formade anläggningen är putsad i ljusgrått och uppdelad i två nivåer. Över huvudportalen finns skjortfabrikens namn, monogram samt ett fartyg och bevingad hjälm i sandstensrelief.
(text hämtad från Arkitekturguide för Helsingborg 2005)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1a oktober 2018, ägs via bolaget Skjortfabriken Fastighets AB.

Byggnadsår 1910-1911 Arkitekt Alfred Hellerström Byggherre AB Stenströms Skjortfabrik  
Placeholder in case of loading failure