Om V. KLAGSTORP - PROJEKTFASTIGHET

Detaljplan för fastigheten Klagstorp 7:25 i Västra Klagstorp i Malmö.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att riva befintlig industribebyggelse och därefter bebygga området med bostäder i form av radhus, lägenheter och LSS-boende.


Vår detaljplan har den 17 november 2017 vunnit Laga Kraft. Den innehåller närmre 12.000 kvm BTA, vilket enligt våra nuvarande beräkningar kommer att möjliggöra ca 9.500 kvm BOA.
Vår förhoppning är att kunna presentera Tidsplan och Samarbetspartners snarast inpå nyåret 2018.

Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 maj 2007, ägs via bolaget Västra Klagstorps Industrihotell AB.

 
Placeholder in case of loading failure