Om V. KLAGSTORP - PROJEKTFASTIGHET

Detaljplan för fastigheten Klagstorp 7:25 i Västra Klagstorp i Malmö.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att riva befintlig industribebyggelse och därefter bebygga området med bostäder i form av radhus, lägenheter och LSS-boende.
Den tänkta bebyggelsen består av 57 radhus, 18 lägenheter samt ett LSS-boende, med en total BTA 10.600 kvm.
Vår förhoppning är att detaljplanen skall färdigställas under försommaren 2017.

Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten 1 maj 2007, ägs via bolaget Västra Klagstorps Industrihotell AB.

 
Placeholder in case of loading failure