Om Vikingen 10

Bostads- och affärshus med stora arkitektoniska kvaliteter. Fasaderna är i helsingborgstegel i munkförband med springande kopp. Bottenvåningen och entrésolvåningen är putsad och bandrusticerad. Byggnaden präglas tidsenligt av modernt enkla och distinkta volymer, samtidigt som rusticering, våningsband med balusterreliefer och en effektfullt placerad prydnadsfrontespis med snäckornamentik ger den en klassisk förankring.
Byggnaden har inte förändrats, fönster, entrépartier och andra vanligen utbytta detaljer är välbevarade.
(text från Helsingborgs Stadskärna Bevarande-program)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten den 1 juni 2016, ägs via bolaget Kopparhörnet Fastighets AB.

Byggnadsår 1934-35 Arkitekt Arnold Salomon-Sörensen Byggmästare Anders J Ahlström Byggherre Skånska Brandförsäkringsinrättningen Yta 1900 kvm  
Placeholder in case of loading failure