Om Biografen

Byggnaden uppfördes som biograf och fungerade som sådan fram till 1983 då biografen Odeon lades ner. Byggnaden är egentligen en om- och påbyggnad av två äldre hus på en respektive två våningar, troligen från 1800-talets mitt. Fasaderna är putsade, ursprungligen slätputsade och infärgade, men numera övermålade med en förvanskande ytstruktur. Kolossalpilastrar över andra och tredje våningen, festonger och andra listverk hör till den tidstypiska artikuleringen. Bortsett från den förvan- skade huvudentren (upptagen 1942) och den sentida ytstrukturen är byggnaden exteriört välbevarad.

(text från Helsingborgs Stadskärna Bevarande-program)
Gustavssons Fastigheter tillträdde fastigheten den 2 maj 2018

Byggnadsår 1917-18 Arkitekt Knut Lundgren och Alfred Arvidson Byggmästare Olof Andersson Byggherre Olof Andersson, A Christensson, S Henriksson Yta 1225 kvm  
Placeholder in case of loading failure