Fastigheter med karaktär

Vi är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar lokaler och lägenheter i västra Skåne. För oss betyder förvalta inte bara att bevara utan även att utveckla. Våra gäster är allt från studenter till stora familjer, små enskilda företag till flitigt besökta hotell och konferenslokaler. Tillsammans med våra gäster vill vi utveckla våra bostäder och lokaler, vår ambition är att ha en nära och kontinuerlig personlig kontakt, dels genom oss själva men även genom våra anlitade fastighetsskötare.

Våra fastigheter är strategiskt väl placerade hus på centrala lägen, med närhet till kommunikationer. Genom en varsam förvaltning vill vi säkerställa att fastigheternas unika karaktär från olika epoker bevaras eller i vissa fall återställs. Med respekt för byggnadernas estetiska och kulturella värden vill vi samtidigt tillse att våra gäster har funktionellt väl fungerande lokaler.

Familjen inledde sitt fastighetsengagemang redan under 1920-talet med byggnadsverksamhet i Linköping, vilken pågick fram till mitten av 1960-talet.

I juni 2002 återupptogs engagemanget genom fastighetsköp i Helsingborg av Länsförsäkringar och bildandet av GUSTAVSSONS FASTIGHETER.

Under 2007 övertogs profilfastigheten Jörgen Kock 3 i centrala Malmö, denna innefattar Beijerska huset (1878) samt Rosenvingehuset (från 1534). Därefter har expansionen i västra Skåne fortsatt, genom köp av fastigheter på centrala lägen.

Om Företaget

OM FÖRETAGET

Gustavssons Fastigheter är ett familjeägt företag som sammanlagt äger fastigheter med en uthyrningsbar yta av ca 33.000 kvm. Dessa förvaltar vi tillsammans med lokala samarbetspartners. Vi finns i Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och Ängelholm.

Vi har lokaler för skolor, hotell, kontor, nöjeslokaler, butiker samt bostäder. Gustavssons Fastigheter har i nuläget bostäder endast i Helsingborg & Ängelholm (52 lägenheter).

AFFÄRSIDÉ

För oss betyder förvalta inte bara att bevara utan även att utveckla. Tillsammans med våra gäster vill vi utveckla våra bostäder och lokaler. Vi vill ha en nära och kontinuerlig personlig kontakt, dels genom oss själva men även genom våra samarbetspartners.

Genom en varsam förvaltning vill vi säkerställa att fastigheternas unika karaktär från olika epoker bevaras eller i vissa fall återställs. Med respekt för byggnadernas estetiska och kulturella värden vill vi samtidigt tillse att våra gäster har funktionellt väl fungerande lägenheter och lokaler.

VISION

Vår ambition är att växa ytterligare genom förvärv av centralt placerade objekt i västra Skåne. För att säkerställa vårt långsiktiga ekonomiska engagemang, vill vi ha både kommersiella ytor och bostäder i vårt bestånd.