IKANO BOSTAD TILLTRÄDER FÖNSTERFABRIKEN.
Den 30 dec genomfördes vårt frånträde av bolaget Klagstorp 7:25 AB och projektet
Fönsterfabriken till Ikano Bostad. Projektplanen innehåller ca 12.000 kvm BTA och
möjliggör byggnation av 80-90 radhus. Ikano Bostad kommer att presentera Fönsterfabriken för
marknaden under mars 2020. Beräknad inflyttning successivt under 2021-22.