Den 13 juli skrevs överenskommelsen gällande övertagandet av fastigheterna Kärnan Södra 8 samt Minerva 19 i Helsingborg. KS8 ägs genom vårt bolag Billeplatsen Fastighets AB, vårt ägarbolag till M19 är C.G.Brunius Fastighets AB.

Kärnan Södra 8 inrymde ursprungligen Helsingborgs första apotek. KS8 har numera ett flertal hyresgäster, bl a advokat/juristkontor, läkarklinik.
Minerva 19 byggdes ursprungligen till Lärdomskola, senare läroverk, stadsmuseum mm. M19 rymmer sedan år 2007 förskolan Pärlan som tillhör Pysslingens förskolor.

Det ekonomiska tillträdet var den 1 augusti 2015, presentation för hyresgäster skedde den 14 augusti.

Lite mediaklipp;

Anders Jarl, VD för Wihlborgs:

– Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår fastighetsportfölj, bland annat genom att avyttra fastigheter med mindre utvecklingspotential och istället satsa på nyare objekt. Gustavssons är väldigt duktiga på att ta hand om äldre byggnader med kulturella värden och vi är övertygade om att de kommer att förvalta även de här byggnadsminnena varsamt.

Fastighetsvärlden Idag 2015-08-17