Fastigheten ligger i den sk Kulturkvadranten på Stora Algatan 4, mellan Domkyrkan och det angränsande Kulturen. Kvarteren härstammar från 900-talets slut och har ett av Lunds bäst bevarade medeltida gatunät.

Byggnaden är uppförd 1904 och ritad av Oscar Hägg. Den har tre våningar och frontespis. Sockel och portalomfattningar är utförda i råhuggen sten och fasaden klädd med rött maskinslaget tegel. Fönster och dörrar liksom frontespisen har svängd överdel med putsomfattningar i Jugendstil. Byggnaden har franska balkongräcken i svart smide på andra och tredje våningen som ersatt tidigare utskjutande balkonger. Den ursprungliga porten med överljus och dagerrutor utformade efter portalens och fasadens övriga former byttes 1963 ut mot en modern port i glas och ljust trä. Takkuporna i vindsvåningen kom till vid samma tillfälle.

Fastigheten omfattar 2.250 kvm med Lunds Universitet som hyresgäst.