Vår detaljplan för Klagstorp 7:25 Malmö har den 17 november 2017 vunnit Laga Kraft. Den innehåller närmre 12.000 kvm BTA, vilket enligt våra nuvarande beräkningar kommer att möjliggöra ca 9.500 kvm BOA.
Vår förhoppning är att kunna presentera Tidsplan och Samarbetspartners snarast inpå nyåret 2018.