Köp av Vikingen 6 + 12 samt Springposten 3, alla i Helsingborgs inre centrum.
Fastigheterna Vikingen 6 + 12 ligger i samma kvarter invid Mariatorget. De tre huskropparna innehåller kommersiella lokaler, den totala arean är 1919 kvm. Hyresgäster är gymnasieskola, nattklubb/bar, kontor samt butik. Vi tillträdde fastigheterna den 2 maj.
Fastigheten Springposten 3 ligger med direkt närhet till Kullagatan och Kärnan. Den uppfördes 1911 till att innehålla Stenströms Skjortfabrik, är en av fåtalet industribyggnader som ritats av Alfred Hellerström. Den totala arean är 2141 kvm, hyresgäster är huvudsakligen tandläkarmottagningar samt kontor. Vi tillträdde fastigheten den 1 oktober.