Vi har skrivit överenskommelse med Wihlborgs om att överta deras fastighet Vikingen 10, med adress Norra Kyrkogatan 10-12 samt Mariagatan 4 i Helsingborg. Fastigheten ligger mycket väl anpassad till vårt övriga bestånd i Helsingborgs absoluta centrum. Det ekonomiska tillträdet skedde den 1 juni, medan aktietillträdet skedde den 14 juni 2016. Vikingen 10 ägs genom vårt bolag Kopparhörnet Fastighets AB.
Lite Mediaklipp;
I Helsingborg säljer Wihlborgs fastigheten Vikingen 10 till Gustavssons Fastigheter, ett familjeägt fastighetsbolag. Den uthyrningsbara ytan uppgår till knappt 1 900 kvadratmeter och består av bostäder, restauranger, butiker och kontor.
- En avyttring av denna äldre fastighet i Helsingborg, med ett antal bostadslägenheter, är en del i vår strategi att kontinuerligt fokusera vår fastighetsportfölj. Gustavssons är dessutom duktiga på att ta hand om äldre byggnader med kulturella värden, säger Anders Jarl. (saxat från Fastighetsvärlden Idag 2016-06-22)